POMOCNE NARZĘDZIE PRACY DLA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLNYCH I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLA

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami integracji sensorycznej

Scenariusze zabaw i ćwiczeń do zajęć korekcyjno‑kompensacyjnych

POBIERZ ZA DARMO
 

 

Świetną formą terapii pedagogicznej są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które są przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Ich głównym celem jest kompensowanie i korygowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka, co z kolei pomaga mu w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

Zaproponowane przez nas scenariusze zajęć są związane z latem i aktywizują dzieci do opowiadania o wakacjach, naturze i wymarzonych podróżach. To skuteczny sposób na wsparcie rozwoju mowy i percepcji słuchowej, który poprzez zabawę zachęca dzieci do aktywności na świeżym powietrzu. Do każdego scenariusza dołączyliśmy karty pracy.

Scenariusze zabaw i ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Broszura jest poświęcona zaburzeniom przetwarzania słuchowego, a zawarte w niej materiały prezentują m.in. gry i zabawy usprawniające proces przetwarzania słuchowego, rolę słuchu w procesach integracji sensorycznej czy czynniki warunkujące uwagę słuchową i lokalizację źródła dźwięku.

 

Terapia pedagogiczna w przedszkolu
z elementami integracji sensorycznej

POBIERZ ZA DARMO

 

Jest to świetne narzędzie, które pomoże Ci w codziennej pracy. Dowiesz się, co możesz zrobić, aby wspierać dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz jak reagować w sytuacjach trudnych dla dziecka z takimi zaburzeniami.

Jakie scenariusze znajdziesz w publikacji?

  • rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,
  • usprawniające orientację przestrzenną,
  • doskonalące rozwój motoryki oraz rozwój mowy,
  • przeznaczone do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • kształtujące umiejętności matematyczne.

 

POBIERZ MATERIAŁY ZUPEŁNIE ZA DARMO!